Kontakt:

Passus sp. z o.o.
ul. Wiktorska 63
02-587 Warszawa

tel. +48 22 5401800
fax. +48 22 5401829
e-mail: radio@passus.pl

 

.html
Strona główna .html Rozwiązania .html Specjalistyczne i wojskowe
Specjalistyczne i wojskowe

Od dziesięcioleci systemy wysokiej częstotliwości stanowią kanał łączności dla sił obronnych oraz grup cywilnych na całym świecie. Na nieustannie zmieniającym się polu bitwy kluczowe znaczenie mają elastyczność i niezawodność urządzeń. Do tej pory główny nacisk kładziono na łączność głosową, ale w dobie rozkwitu technologii cyfrowych coraz bardziej atrakcyjną możliwością staje się funkcja transmisji danych taktycznych za pomocą systemów wysokiej częstotliwości.
Starzenie się wielu dotychczasowych instalacji wysokich częstotliwości (liczących obecnie 20 do 30 lat) powoduje gwałtowny wzrost kosztów konserwacji. Operatorzy sieciowi stają przed koniecznością modernizacji swojej infrastruktury, tak aby utrzymać koszty konserwacji pod kontrolą i przygotować system na nieuniknioną przyszłą zamianę na rozwiązania cyfrowe.
Biorąc pod uwagę odległości transmisji sięgające do 4000 kilometrów, budowa systemów wysokiej częstotliwości stanowi skomplikowaną funkcję pokrywanego obszaru i odległości, warunków jonosferycznych oraz specyfikacji technicznej anteny. Głównym wyzwaniem przy projektowaniu systemu łączności wysokiej częstotliwości jest dobór odpowiedniej anteny oraz uwzględnienie kosztów kapitałowych i operacyjnych, a także kosztu pełnego cyklu eksploatacji.


Firma Passus oferuje kompleksowe rozwiązania radiowe dla systemów łączności wysokiej częstotliwości. Niezależnie od tego, czy chodzi o modernizację, czy nowe wdrożenie, każdy system antenowy jest indywidualnie projektowany i optymalizowany pod kątem danego zastosowania.

Oferta obejmuje:

  • rotary joint - są stosowane głównie w cywilnych i wojskowych systemach radarowych (kontrola ruchu lotniczego, w systemach obronnych, radarach nawigacyjnych, systemach satelitarnych)
  • urządzenia pomiarowe - w ofercie są międzyinnymi: obciążenia, DC break, zestawy kalibrujęce
  • gsm rail
  • systemy bezpieczeństwa
  • anteny
  • rozwiązania specjalistyczne dla przemysłu wojskowego, samochodowego