Kontakt:

Passus sp. z o.o.
ul. Wiktorska 63
02-587 Warszawa

tel. +48 22 5401800
fax. +48 22 5401829
e-mail: radio@passus.pl

 

.html
Sumatory

.htmlSumatory (combiners) dla stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych pozwalają na wykorzystanie tego samego systemu antenowego przez kilka nadajników pracujących na różnych kanałach w tym samym zakresie częstotliwości. Można je stosować zarówno w systemach analogowych, cyfrowych DAB, DVB-T, DVB-H jak i mieszanych. Passus dostarcza tego typu urządzenia, współpracując z renomowanym niemieckim producentem - firmą Spinner. Urządzenia tej firmy cechuje najwyższa dostępna na rynku jakość gwarantująca bezawaryjną, bezpieczną pracę systemów nadawczych i zachowanie stałości parametrów przez długie lata. Urządzenia te oferowane są najczęściej w postaci dostosowanej do potrzeb Klienta dla danej stacji nadawczej.
Oprócz samych sumatorów oferujemy także inne elementy wchodzące w skład systemu nadawczego takie jak: linie koncentryczne, anteny sztuczne, patch panele, filtry i inne.
W naszej ofercie można znaleźć następujące rodzaje sumatorów:

 • sumatory radiowe systemu cyfrowego DAB
 • sumatory telewizyjne - systemu cyfrowego DVB
 • sumatory telewizyjne - systemu analogowego
 • sumatory audio/video - system analogowy
 • inne elementy systemów sumowania mocy
  - linie koncentryczne
  - tablice komutacyjne (patch panele)
  - anteny sztuczne (obciążenia 50 Ohm)
  - łączniki pomiarowe torów antenowych
  - sondy pomiarowe
  - przełączniki RF
  - filtry
 • wykonania specjalne (customised products) - oprócz standardowych, katalogowych produktów przygotowujemy i oferujemy specjalne wersje urządzeń spełniające szczególne wymagania, które wynikają np. z warunków panujących na obiekcie nadawczym (dostępność miejsca) lub specyficznej konfiguracji kanałów, mocy urządzeń nadawczych, położenia portów we/wy.

Komponenty systemów broadcastowych - katalog
DAB/DVB - katalog